Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniWasilowie H.S.

Nie istniejący już grób Heleny i Stanisława Wasilów w Radwankach