Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniB. Wasil

Bogdan Wasil s. Stanisława