Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniA. Zimny

Antoni Zimny s. Jana