Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ.Zimny

Jan Zimny s. Michała