Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniCzarnojańczyk W.

Grób Władysława Czarnojańczyka z Prosny na cmentarzu w Wyszynach