Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniB. Zimna

Barbara Zimna (na zdj. najstarsza) z Prosny córka Andrzeja, od prawej jej syn Jan Zimny i jego żona Agnieszka