Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniJ. Zimny

Jan Zimny z Prosny syn Andrzeja