Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.

Balcer Marta z Kaziopola