Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak - Balcer

Kazmierczak Janina, Piechowiak i.n. Balcer Marta