Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka

Kunegunda i Antoni Balcerowie z Rożnowa