Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer K.A.

Grób Kunegundy i Antoniego Balcerów w Rożnowie