Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer R.

Kazmer Rosalia z domu Urbanski