Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W. K.

Grób Kaźmierczaków Władysławy i Kazimierza na cmentarzu w Pruścach