Koprowscy i ich krewni



J. Koprowski

Sierżant WP Jan Koprowski syn Wojciecha