Koprowscy i ich krewniS.Koprowski

Poznań - Pogrzeb Sylwestra Koprowskiego s. Adalberta