Genealogia rodziny to historia Tobie najbliższa.

SAWIŃSKI

Rodzice / Parents

Wojciech SAWIŃSKI {M} & Osoba żyje dane chronione) / (Living person hidden

Wiedzy o rodzinie nie znajdziesz w podręczniku więc gromadź ją sam .