Genealogia rodziny to historia Tobie najbliższa. / Genealogy is the story closest to you.

GENEALOGIA RODZIN KAŹMIERCZAK, BALCER 

I INNYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH


GENEALOGY FAMILIES  KAŹMIERCZAK, BALCER AND OTHER ASSOCIATED WITH THEM

The site is automatically translated into English, sorry for any translation errors.

Tutaj znajdziesz genealogię wyżej wymienionych rodzin, oraz innych z nimi związanych różnymi koligacjami
Jeśli znalazłeś tu jakiś błąd lub wiesz o kimś kto powinien tu się znaleźć napisz do mnie na poniższy adres.


Uwaga: Z powodu ochrony danych osobowych, widoczne są tu tylko dane osób nieżyjących.

Here you will find the genealogy of the aforementioned family, and other related compounds different
If you find an error here or you know someone who should be here to find email me at the address below.

Note: Due to data protection are visible here only data of people dead.
Administrator: Jan Koprowski

Adres email:: koprow@poczta.onet.pl

Strona aktualizowana: 13.01.2018

Wiedzy o rodzinie nie znajdziesz w podręczniku więc gromadź ją sam . / Knowledge about the family you will not find in the manual so accumulating it himself.