Przedzeń - wieś w gminie Ceków-Kolonia powiat Kalisz

Miejscowość związana z rodziną Czarnojańczyk

 Wieś Przedzeń położona jest 2 km od trasy Kalisz – Turek. Terytorialnie nalezy do Gminy Ceków-Kolonia w powiecie kaliskim. Jest to miejscowość licząca 130 mieszkańców. Przedzeń istniał podobno już przed rokiem 1523. Według legend nazwa Przedzeń pochodzi od nazwiska dziedziczki Przedzeńskiej. Początkowo wieś zamieszkiwało mało osób. Byli to: włodarz, rządca, foczman nie mylić z furmanem (Foczman powoził końmi cugowymi, w służbie tylko dla pana dziedzica) oraz sześciu gospodarzy, którzy otrzymali ziemie od dziedzica. Dopiero po parcelacji w 1864 roku Przedzeń zaludnił się i rozbudował. Obecnie miejscowość zajmuje powierzchnię 264 hektarów. Do dziś przetrwało kilka starych budowli. Jedną z nich jest sala OSP. Powstała ona w 1918 r. Mieszkańcy od razu postanowili kupić sprzęt strażacki, który z początku przechowywali w drewnianej szopie. W 1933 roku 35 mieszkańców w czynie społecznym wybudowało remizę. Przedzeń należy do parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim. Do tej parafii należą też następujące miejscowości: Aleksandrów, Bugaj, Dudek, Elżbietów, Grabek, Jaszczury, Kazale, Klotyldów, Korzeniew, Kukułka, Kuszyn, Łyczyn, Mycielin, Petryki, Przyranie, Radzany, Słuszków, Stropieszyn, Szadykierz, Teodorowo, Tumidaj. W ciągu roku odbywają się w niej trzy odpusty. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego. Od 1998 roku wróciła ponownie do województwa poznańskiego które po tej reorganizacji przybrało nazwę Województwo Wielkopolskie.


Czarnojańczykowie w Przedzeniu


Początki rodziny Czarnojańczyk sądząc po zapisach w księgach metrykalnych sięgają XVIII w. Rodzina ta zamieszkiwała w tym czasie w takich wioskach jak Przedzeń, Ceków, Łyczyn, Kościelec i w wielu innych osadach leżących w okolicy Kalisza w Wielkopolsce. Część rodziny pozostała na tych terenach i ich potomkowie do dziś tam zamieszkują. Niektórzy przenieśli się do Kalisza i innych miast. Piotr Czarnojańczyk w Przedzeniu założył rodzinę żeniąc się z Józefą Podymą z Kępna. Jego dzieci rodziły się w Cekowie i Przedzeniu. A jego przodkowie i krewni są pochowani na cmentarzu w Kościelcu gdyż do tej parafii przynależy Przedzeń. Jednak później Piotr wraz z rodziną przeniósł się do miejscowości Ruchocin w gminie Witkowo koło Gniezna. Na cmentarzu w Mierzynie zostali pochowani oboje. Z Ruchocina niektóre dzieci Piotra i Józefy wyjechały do innych miejscowości. I tak Stanisław wyemigrował do Francji, Józef zaś pojechał do Niemiec, natomiast Władysław ożenił się z Anną Zimną z okolic Chodzieży i tam się osiedlił a po kilkuletniej tułaczce po okolicznych wioskach osiedlił się na stałe w wiosce Prosna gmina Budzyń skąd pochodzili przodkowie jego żony Anny. Feliks Czarnojańczyk ożenił się i osiedlił w Gnieźnie gdzie jego potomkowie są do dziś. Zofia wyjechała na Pomorze i osiedliła się w Koszalinie jej potomkowie dziś tam mieszkający noszą nazwisko Zatorscy. Zofia jednak na własne życzenie po śmierci została pochowana na cmentarzu w Mielżynie w pobliżu grobów jej rodziców Piotra i Józefy. Siostry Helena i Marianna pozostały w Ruchocinie. Helena wyszła za mąż dwa razy 1x za niejakiego Grządzielę który zginął na wojnie w 1939 roku, 2x wzięła za męża Stanisława Rewersa. Marianna zaś poślubiła Stanisława Bykowskiego. Helena i Marianna do końca życia mieszkały w Ruchocinie i też są pochowane na cmentarzu w Mielżynie  Niektórzy przedstawiciele rodziny Czarnojańczyków z Przedzenia zamieszkali też w Obornikach Wlkp i do dziś tam mieszkają.Przedzeń - Zabytkowa remiza strażacka w centrum wsi z początku XX w. Widok od strony drogiPrzedzeń - Zabytkowa remiza strażacka w centrum wsi z początku XX w. Widok od tyłu