Groby Czarnojańczyków i ich krewnychZimna J.

Zimna Jadwiga Wyszyny (nie istnieje)