Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer K.A.

Balcer Kunegunda i Antoni Rożnowo