Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer W. W.

Balcer Wincenty Władysława Poznań