Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcerowie

Grób rodzinny Balcerów Rogoźno