Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka J.M.

Janka Józef Małgorzata Rogoźno