Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka M. S.

Janka Marianna Stefan Kruszewo