Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniMałkowska F.

Małkowska Franciszka z Kaźmierczaków Żoń