Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak M. T. S.

Kaźmierczak Mieczysław Tekla Stanisław Ludomy