Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.K.

Kaźmierczak Władysława Kazimierz Pruśce