Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Kaźmierczak Witold i Majchrzak A.M. Ryczywół