Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.S.

Balcer Michał i Stanisław Rogoźno