Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendland A. O.

Wendland Anna Otton Rogoźno