Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendland A.

Wendland Anna Rogoźno