Balcer, KaŸmierczak oraz inni krewniWendland O.

Wendland Otton RogoŸno