Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendland O.

Wendland Otton Rogoźno