Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendlandt J. E. Z.

Wendlandt Janina Edmund Zygmunt Ludomy