Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWysoccy J. M. U.

Wysoccy Jan Maria Urszula