Groby Koprowskich i ich krewnychHandzel W Koprowscy TA

Handzel Wojciech i Halina oraz Koprowscy Tekla i Andrzej Rogoźno