Groby Koprowskich i ich krewnychKoprowskie M.S.

Koprowskie Marianna Salomea Boruszyn