Groby Koprowskich i ich krewnychLis K.J.P.J.

Lis Krystyna i Jan oraz Pelagia i Józef Parkowo