Groby Koprowskich i ich krewnychWalkowiak W. I. Koprowska A.

Walkowiak Władysław i Irena oraz Koprowska Agnieszka Rogoźno