Groby Koprowskich i ich krewnychWestfal K.

Westfal Kazimierz Budzyń