Groby Koprowskich i ich krewnychWestphal B. W.

Westphal Bernard Weronika Wyszyny