Groby Koprowskich i ich krewnychWierzbińscy M.F. Ignac H.

Wierzbińscy Maria i Franciszek oraz Ignac Henryk Rogoźno