Groby Koprowskich i ich krewnychZiółkowski E.M.

Ziółkowski Eugeniusz i Marcin