Barełkowscy i ich krewniKazmierczak  J.

Józefa Kaźmierczak z d. Barełkowska