Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniF.Czarnojańczyk

Feliks Czarnojańczyk z Gniezna