Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniF. Czarnojańczyk

Feliks Czarnojańczyk z Gniezna