Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniZ. Czarnojańczyk

Zofia Czarnojańczyk z d. Kowynia