Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniKowynia

Feliks i Zofia Czarnojańczykowie na weselu u Kowyniów