Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniW. Czarnojańczyk

Władysław Czarnojańczyk syn Feliksa