Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniK.Kozanecka

Krystyna Kozanecka z d. Czarnojańczyk c. Feliksa