Czarnojańczyk, Koteras, Wasil, ZimniA. Czarnojańczyk

Anna Czarnojańczyk z d. Zimna c. Jana